Gå til sidens indhold

Retten i Herning

29 nov 2018

Retten i Herning

3 mænd med tilknytning til Satudarah dømt for grov vold

3 mænd med tilknytning til Satudarah dømt for grov vold i Herning

De tiltalte begik den 10. marts 2018 grov vold på diskotek Einstein & Dansebar i Herning. Flere personer blev stukket med kniv, og der blev også uddelt knytnæveslag og spark. De tiltalte blev ikke dømt for forsøg på manddrab, men alene for grov vold efter straffelovens § 245 og § 246. Straffene blev fastsat til fængsel i henholdsvis 5 år, 6 år og 6 år 6 måneder.

De tiltalte havde sammen været til boksestævne i Struer, hvorfra de tog til Herning.

Retten har fundet det godtgjort, at de var tilknyttet Satudarah. På og udenfor diskotek Einstein & Dansebar opstod der tumult og slagsmål mellem de tiltalte og en del af et større lokalt fødselsdagsselskab. Retten fandt, at det var de tiltalte, der fremprovokerede tumulten.

Der blev rejst tiltale for forsøg på manddrab, idet en person blev stukket 2 gange med kniv i brystet, hvilket medførte sammenklapning af venstre lunge og læsion af hjertet. Han var derfor i livsfare. 2 andre blev også stukket med kniv i maven og i et lår, ligesom en blev sparket og trampet i hovedet og flere blev slået.

Der var også rejst tiltale for trusler mod en dørmand og for overtrædelse af våbenloven, da de alle 3 bar ulovlige knive.

De tiltalte nægtede sig i det store og hele skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte i forening begik den vold, der var rejst tiltale for. Der var dog mellem både dommerne og nævningerne enighed om, at der ikke kunne dømmes for forsøg på manddrab i det forhold, hvor en person var stukket i brystet, da der ikke var bevis for, at de tiltalte havde forsæt til manddrab.

Retten har skrevet om begrebet ”i forening” følgende: ”… opstod konfrontation, tumult og slagsmål mellem dem og en del af et større lokalt fødselsdagsselskab. Det må også lægges til grund, at de tiltalte alle deltog heri, og at de på hver deres måde udøvede en aktiv indsats. De tiltalte findes således ved deres tilstedeværelse som fælles gruppering at have støttet op omkring hinandens handlinger, hvor den enes handling ikke har kunnet være upåregnelig for de andre. Det bemærkes herved også, at de tiltalte ikke på noget tidspunkt ses aktivt at have taget afstand fra hinandens handlinger eller deltagelse. Endvidere forlod de tiltalte Herning sammen. Retten finder det derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at de tiltalte alle har handlet i forening og efter fælles forståelse,

De tiltalte blev også dømt for de andre forhold.

Anklageren påstod de tiltalte idømt langvarige fængselsstraffe.

Anklageren havde også nedlagt påstand om, at de tiltalte skulle idømmes forbud mod at færdes og opholde sig i Herning kommune samt på en række adresser i Ganløse og Nykøbing Falster, som blev betegnet som tilholdssteder for Satudarah MC.

Straffene blev fastsat til fængsel i henholdsvis 5 år, 6 år og 6 år 6 måneder. De tiltalte blev desuden idømt opholdsforbud i 6 år i de anførte områder.

Dommerne og nævningerne lagde vægt på grovheden og omfanget af volden og for to af de tiltalte, at de tidligere er straffet for voldskriminalitet.

Sagen var en nævningesag, og dommerne og nævningerne var enige om både skyldsspørgsmålet og straffene.

2 tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse samt formildelse, og 1 tiltalt vil inden 14 dage beslutte om dommen skal ankes.

Læs hele dommen