Gå til sidens indhold

Retten i Herning

13 nov 2018

Retten i Herning

Bøde på 5.000 kr. i sag om overtrædelse af hvidvaskloven

Bøde på 5.000 kr. i sag om overtrædelse af hvidvaskloven (Lov nr. 651 af 8. juni 2018)

Retten har den 13. november 2018 afsagt dom i en sag angående overtrædelse af den såkaldte hvidvasklov. Ifølge den er det forbudt for visse erhvervsdrivende at modtage kontantbeløb på 50.000 kr. og derover.

Sagen angik en kok, der drev restaurant og leverede mad ud af huset. Han leverede som led heri mad ud af huset til et sølvbryllup. Regningen herfor lød på lige knap 53.000 kr. inkl. moms. Kunden betalte beløbet i henhold til regningen kontant til kokken, der kort efter afleverede beløbet i sin bank, der indsatte beløbet på hans konto. I forbindelse hermed fik banken oplyst, hvad beløbet var modtaget som betaling for.

Anklagemyndigheden sigtede kokken for overtrædelse af hvidvaskloven og forlangte, at han skulle betale en bøde på 10.000 kr., hvilket ifølge anklagemyndigheden er den mindste bøde, der udmåles for at overtræde hvidvaskloven.

Da kokken nægtede at betale bøden, gik sagen i retten. Her anførte kokken i første række, at han skulle frifindes, fordi han ikke havde handlet groft uagtsomt, da han modtog kontantbeløbet. I anden række anførte han, at bøden under de konkrete omstændigheder, der forelå i sagen, højst skulle være 3.000 kr., svarende til det beløb, som det modtagne oversteg 50.000 kr.

Ved dommen fandt retten kokken skyldig i overensstemmelse med tiltalen, men fastsatte alene bøden til 5.000 kr. Som begrundelse herfor henviste retten de konkrete omstændigheder, navnlig at det var tydeligt, i hvilken anledning kokken havde modtaget beløbet på de knap 53.000 kr.

Læs hele dommen