Gå til sidens indhold

Retten i Herning

15 nov 2018

Retten i Herning

Far dømt for vold mod spædbarn

En 26-årig far dømt for vold mod barn begået de første 2 måneder efter fødslen. Familien boede i en by i Hernings nordlige opland. Straffen blev fængsel i 4½ år.

Faderen til et barn født i oktober 2017 var tiltalt for på bopælen fra oktober til december 2017 vold mod barnet i form af at han ruskede eller rystede barnet, herunder flere gange med anslag af hovedet mod hårdt underlag. Barnet fik hjerneblødninger, blødninger i begge øjnes nethinder, brækkede venstre nøgleben, flere ribben og begge skinneben blev brækket flere steder. Barnet var i livsfare og har formentlig pådraget sig blivende hjerneskade.

Tiltalen var overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1 og blev betegnes som vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter og mishandling udført under særdeles skærpende omstændigheder.

Faderen nægtede sig skyldig i overtrædelse af § 246, men erkendte overtrædelse af § 245, idet han erkendte at have rusket og rystet barnet. Han bestred at have slået barnets hoved mod noget hårdere end hans brystkasse, og han bestred, at barnet havde pådraget sig varig hjerneskade.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist at der i det væsentlige var begået vold som beskrevet i anklageskriftet. Faderens forklaring om, at det hårdeste barnets hoved var slået mod var hans brystkasse blev lagt til grund. Da barnet var påført de alvorlige skader fandt retten, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder. Ved strafudmålingen blev der lagt vægt på, at volden blev begået mod et spædbarn og ved flere lejligheder over et længere tidsrum. Der blev også lagt vægt på risikoen for, at volden får blivende følger for barnet.

Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om skyldspørgsmålet, men en af dommerne ville fastsætte straffen til fængsel i 5 år.

Faderen valgte at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 9. november 2018

Læs hele dommen