Gå til sidens indhold

Retten i Herning

09 feb 2018

Retten i Herning

Videresendelse af foto og video på Snapchat og Facebook

Videresendelse af foto og video på Snapchat og Facebook af næsten 17 årig piges stripdans

En mand og to kvinder, som på gerningstidspunktet i eftersommeren 2015 var henholdsvis 21, 19 og 16 år, blev af en domsmandsret den 7. februar 2018 fundet skyldige i en tiltale for blufærdighedskrænkelse og uberettiget videregivelse af private billeder vedrørende en andens private forhold.

Manden, som blev dømt for at have videresendt foto og video på Snapchat af den pågældende stripdans til i hvert fald 25 personer, som kendte eller vidste, hvem den pågældende var, blev idømt 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Den 19. årige kvinde, som havde videresendt et billede på Facebook til den 16-årige veninde, som gik på samme skole som den forurettede, blev idømt 10 dages betinget fængsel, mens den 16-årige kvinde, som havde videresendt billedet til 8-10 personer på Facebook, blev idømt 20 dages betinget fængsel. Efter de tiltalte og forurettedes forklaringer kunne det lægges til grund, at der havde floreret billeder fra den pågældende situation blandt rigtig mange jævnaldrende, og den forurettede endte med at se sig nødsaget til at skifte skole. Den forurettede blev tildelt tort med 15.000 kr. samt erstatning for psykologbistand.

SS 99-3534/2017