Gå til sidens indhold

Retten i Herning

09 mar 2018

Retten i Herning

Fængsel for besiddelse af en skarpladt tromlerevolver

38-årig mand idømt 3 års fængsel for under særligt skærpende omstændigheder, at have være i besiddelse af en skarpladt tromlerevolver

Sagen kort fortalt
 
Den 38-årige mand var blandt andet tiltalt for, at han på bopælen under særligt skærpende omstændigheder i oktober 2017, havde været i besiddelse af en skarpladt tromlerevolver isat 6 skarpe patroner. Tiltalte erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede påstanden om, at besiddelsen var under særligt skærpende omstændigheder.
 
Dommens resultat
 
Retten fandt det bevist, at revolveren, som var skarpladt og umiddelbart tilgængelig og klar til brug, var opbevaret under sådanne omstændigheder, at besiddelsen efter en samlet vurdering måtte anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at revolveren ville blive brugt til fare for andre. Retten lagde også vægt på, at tiltalte tidligere i år 2010 var dømt overtrædelse af straffelovens § 192a.
 
Straffen omfatter også en reststraf på 155 dage vedrørende domme fra henholdsvis 2015 og 2016.
 
Dommen er anket af tiltalte til frifindelse i det ikke erkendte omfang.
 
Afgørelsesdato
 
Dommen er afsagt af Retten i Herning den 28. februar 2018 (99-790/2018)