Gå til sidens indhold

Retten i Herning

20 mar 2018

Retten i Herning

Kørelærer straffet med 20 dagbøder

Kørelærer straffet med dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 163 og kørekortbekendtgørelsen

Sagsnr. SS 99 – 3584/2017.
 
Sagen kort fortalt:
 
Kørelæreren brugte it – baseret undervisning. Der manglede log for brugen af it – programmet. Der var ikke individuel log for brugen. Kørelæreren havde ikke været tilstede under teoriundervisningen. Undervisningen blev ikke straks efter hver lektion bekræftet af kørelæreren og eleverne. Kørelæreren bekræftede urigtigt ved ansøgning om kørekort, at køreundervisningen var foregået efter kørekortbekendtgørelsens regler.
 
Kørelæreren erkendte overtrædelserne vedrørende log og individuel logning.
 
Efter bevisførelsen fandt retten kørelæreren skyldig også de øvrige overtrædelser.
 
Straffen blev fastsat til 20 dagbøder på hver 1.000 kr. Der blev lagt vægt på, at der var flere overtrædelser.
 
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 1. marts 2018.