Gå til sidens indhold

Retten i Herning

10 jan 2019

Retten i Herning

Dom i nævningesag om grov vold

Dom i nævningesag om grov vold og forsøg på forsætlig fareforvoldelse m.v.

Retten i Herning har den 9. januar 2019 afsagt dom i en nævningesag.

En 34-årig mand blev fundet skyldig i bl.a. forsøg på forsætlig fareforvoldelse ved den 13. december 2016 at have kastet en håndgranat ud for Black Armys daværende klubhus i Herning midtby, samt for grov vold under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 245, ved at have affyret 4 skud gennem et stuevindue, hvorved han ramte den forurettede 3 gange i benene. Endvidere blev tiltalte i overensstemmelse med sin erkendelse dømt for bl.a. besiddelse af endnu en pistol under særligt skærpende omstændigheder. Endelig blev han fundet skyldig i at have overdraget 100 gram kokain.

Der var enighed om afgørelsen af skyldsspørgsmålet, dog ville et mindretal på 2 nævninger og 1 dommer tillige henføre voldsforholdet under straffelovens § 246, idet mindretallet fandt, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder i forbindelse med voldsudøvelsen.

Tiltalte blev idømt forvaring. Der var enighed blandt nævningerne og de juridiske dommere herom.

Den tiltalte ankede dommen til Vestre Landsret til frifindelse for de forhold, som han ikke havde erkendt, og med påstand om, at der i stedet for forvaring blev udmålt en tidsbestemt fængselsstraf.

Sagen havde tidligere været behandlet af et andet nævningeting ved Retten i Herning, men dommen blev efterfølgende ophævet og hjemvist af Vestre Landsret til ny behandling.                      

Læs hele dommen