Gå til sidens indhold

Retten i Herning

24 okt 2019

Retten i Herning

Udlænding delvist frifundet for tilsidesættelse af opholdspligt

En udlænding var pålagt melde- og opholdspligt på Kærshovedgård. Han fik 2 gange tilladelse til at overnatte udenfor udrejsecentret, men overholdt ikke vilkår for, hvornår han skulle være tilbage på centret.

En udlænding var pålagt melde- og opholdspligt på Kærshovedgård. Han fik 2 gange tilladelse til at overnatte udenfor udrejsecentret, men overholdt ikke vilkår for, hvornår han skulle være tilbage på centret. Herefter bortfaldt tilladelsen. Da han ikke overholdt vilkårene, var han tiltalt for bl.a. ikke at have opholdt sig i udrejsecentret i de perioder, hvor han havde tilladelse til ikke at være der. Disse perioder blev han frifundet for.

Sagsnummer: SS 99-3967/2019

Sagen kort fortalt
En udlænding var den 28. august 2018 pålagt opholds- og meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Udlændingestyrelsen gav tiltalte tilladelse til at overnatte uden for udrejsecenteret fra den 19. til den 21. juli 2019, og fra den 15. til den 18. august 2019. Af tilladelserne fremgik det, at Udlændingestyrelsen ville anmelde tiltalte for ikke at have overholdt sine forpligtelser i hele perioden, hvis han opholdt sig uden for udrejsecenteret i længere tid end fastsat i afgørelserne. Anklagemyndigheden har oplyst, at brevene fra Udlændingestyrelsen alene er fremsendt til tiltalte på dansk uden oversættelse.

Tiltalte overholdt ikke vilkårene, idet han ikke returnerede til udrejsecentret den 19. juli eller den 18. august.

Tiltalte har forklaret, at han ikke forstod brevene og derfor hverken var klar over tidsrummene for hans tilladelse eller vilkårene om, at tilladelserne i det hele bortfaldt, hvis han ikke overholdt tidspunkterne.

Der blev rejst tiltale for en række tilsidesættelser af opholds- og meldepligten herunder også for perioderne den 19. til den 21. juli 2019, og fra den 15. til den 18. august 2019.

Dommens resultat

Retten fandt tiltalte skyldig i det omfang, der var beskrevet i anklageskriftet. Om perioderne, hvor tiltalte havde fået tilladelse til at overnatte udenfor udrejsecentret har retten dog skrevet:

”Tiltalte taler engelsk, og retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at han uanset den manglende oversættelse har været bekendt med de tidsrum, som tilladelserne gjaldt for, da datoangivelserne er identiske på dansk og engelsk. Det kan derimod ikke lægges til grund, at tiltalte har forstået vilkåret om, at tilladelserne bortfaldt i sin helhed, hvis han opholdt sig uden for udrejsecenteret i længere tid end anført i tilladelserne.

Da tiltalte har været i en faktisk vildfarelse om betingelserne for sin tilladelse til at opholde sig uden for udrejsecenteret, kan de ikke tillægges vægt i sagen. Retten dømmer derfor alene tiltalte for at have overtrådt sine forpligtelser på de dage, som ikke er omfattet af tilladelserne. Retten skal særligt bemærke, at det i tilladelsen af 13. august 2019 fremgår, at tiltalte må opholde sig uden for udrejsecenteret indtil lørdag den 18. august. Den 18. august 2019 er en søndag, og tvivlen om tilladelsens længde skal komme tiltalte til gode, sådan at hans tilladelse har været gældende indtil søndag den 18. august 2015.”

Straffen blev fastsat i overensstemmelse med udmålingspraksis for de øvrige overtrædelser og blev udmålt til fængsel i 3 måneder. Han blev også udvist med indrejseforbud i 6 år.

Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 22. oktober 2019