06 dec 2019

Retten i Herning

Dom angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser

Dom i sag angående en udvist kriminel udlændings særlig grove overtrædelser af kontrolforpligtelser (melde-, op-holds- og underretningspligt på Kærshovedgård).

Retten har den 3. december 2019 afsagt dom, hvor retten har straffet en udvist kriminel udlænding for særlig groft at have overtrådt sin opholds-, melde- og underretningspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård. Retten har efter straffelovens § 143 fastsat straffen til fængsel i 1 år og udvist udlændingen på ny.

Sagsnummer: SS 99-5008/2019

Sagen kort fortalt
Den 27-årige udlænding var i januar 2018 straffet for narkokriminalitet med 60 dages fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år. Den 12. marts 2018 blev han pålagt meldepligt på hos politiet på Udrejsecenter Kærshovedgård hver mandag, onsdag og fredag mellem kl. 9.00 og 15.00. Endvidere blev han også pålagt opholds- og underretningspligt på Kærshovedgård. Han blev den 2. april 2019 straffet med 50 dages fængsel for at overtræde kontrolforpligtelserne på Kærshovedgård. Han blev også udvist på ny med indrejseforbud i 6 år.

Udlændingen undlod efter afsoning af fængselsstraffen at tage ophold på Kærshovedgård. I stedet tog han til København. Den 30. oktober 2019 blev han anholdt at politiet. Den 31. oktober 2019 blev han fremstillet i grundlovsforhør i København Byret. Han blev varetægtsfængslet efter udlændingelovens § 35 a, stk. 1, med henvisning til, at der var begrundet mistanke om, at han havde overtrådt sine kontrolforpligtelser og i den anledning risikerede mere end 30 dages fængsel. Sagen blev overført til videre behandling ved Retten i Herning.

Retten i Herning afsagde dom i sagen den 3. december 2019. Udlændingen tilstod med vilje (forsætligt) at have foretaget i alt 502 overtrædelser af kontrolforpligtelserne siden dommen den 2. april 2019, heraf var 356 begået efter den 1. juni 2019, hvor straffen for som udvist kriminel at overtræde forpligtelserne blev skærpet betydeligt.

Dommens resultat
Retten fandt udlændingens overtrædelser af kontrolforpligtelserne så grove, at de var strafbare ikke blot efter udlændingeloven, men også efter bestemmelsen i straffelovens § 143, der ligeledes trådte i kraft den 1. juni 2019. Overtrædelse af kontrolforpligtelserne efter straffelovens § 143 kan straffes med fængsel i op til 4 år, mens de efter straffelovens § 60, stk. 2, kan straffes med fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Med henvisning bemærkningerne i lovforslaget fastsatte retten straffen til fængsel i 1 år og udvisning på ny. Udlændingen valgte at modtage dommen. Retten har også besluttet, at han skal forblive varetægtsfængslet under eventuel anke eller indtil afsoning kan iværksættes, hvilket han har erklæret sig indforstået med.

Anklagemyndighedens repræsentant: Anklagerfuldmægtig Morten Wibroe, Midt- og Vestjyllands Politi.
Forsvarer: Advokat Bjarne Bødtker, Skjern.

For yderligere information kan der ske henvendelse til:
Pressekontaktdommer:
Anne Lægaard Bindslev
E-mail: alb@domstol.dk
Tlf.: 99 68 60 57