Gå til sidens indhold

Retten i Herning

21 feb 2019

Retten i Herning

Dom i sag om færdselsulykke, med blandt andet tre blev dræbt

Dom i sag om færdselsulykke, hvor 3 personer blev dræbt og en fjerde kom alvorligt til skade.

En 24-årig mand fra Letland blev ved en dom afsagt den 21. februar 2019 fundet skyldig i uagtsomt manddrab og grov legemsbeskadigelse i forbindelse med spirituskørsel uden at have erhvervet kørekort med væsentlig højere hastighed end tilladt.

Sagsnummer: SS 99-423/2019

Sagen kort fortalt

Den 9. december 2018 opstod der en meget alvorlig trafikulykke i et T-kryds beliggende uden for bymæssigt bebyggelse, hvor den højeste tilladte hastighed var 80 km/t. Ulykken skete, da en personbil, der skulle svinge til venstre, blev påkørt bagfra af en anden personbil. I den førstnævnte bil befandt der sig 4 personer; 1 voksen, og 2 børn på 7 år og 1 barn på 10 år. Allerede i forbindelse med ulykken blev føreren af bilen og det ene af børnene dræbt. Det andet af børnene døde dagen efter ulykken. Det tredje barn kom meget alvorligt til skade med blandt andet brud på talrige ribben og skader på leveren.

Føreren af bilen, der påkørte bilen med den voksne og de tre børn, kom lettere til skade. Efterfølgende undersøgelser viste, at han var spirituspåvirket (1,46 promille alkohol i blodet.). Han havde ikke erhvervet førerret, men var dumpet to gange til køreprøve. Han var i 2017 straffet for spirituskørsel i Letland med en promille på 1,03 promille. En bilinspektør undersøgte ulykkesstedet og konkluderede, at bilen med den alkoholpåvirkede fører ikke havde bremset eller forsøgt at styre udenom, inden sammenstødet skete. Bilens hastighed var mest sandsynlig 152 km/t og mindst 137 km/t, da sammenstødet skete.

Den lettere tilskadekomne bilist blev blandt andet tiltalt for uagtsomt manddrab og uagtsom grov legemsbeskadigelse i spirituspåvirket tilstand i forbindelse med hensynsløs kørsel (kørsel under særdeles skærpede omstændigheder).

Bilisten nægtede sig skyldig i at have kørt hensynsløst, men erkendte sig i øvrigt i det væsentlige skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist det, at bilisten var skyldig i overensstemmelse med tiltalen og således også i at have kørt hensynsløst. Rettens begrundelse er formuleret således:

”…

På baggrund af det fremlagte kort- og billedmateriale sammenholdt med det, der fremgår af videooptagelserne udarbejdet af politiet, skete ulykken på et sted, hvor oversigtsforholdene både som følge af vejens forløb og vejrforholdene må betegnes som gode. Tiltalte har således efter rettens vurdering haft gode muligheder for at se bilen, som han stødte sammen med, længe inden sammenstødet skete.

Det fremgår imidlertid af hans forklaring, at han først så bilen, lige før sammenstødet skete. Rigtigheden af hans forklaring herom underbygges – udover oplysningen om hans høje hastighed – af, at der ved bilinspektørens undersøgelser hverken er fundet tegn på, at tiltalte har forsøgt at undgå sammenstødet ved at bremse eller styre udenom.

Under disse omstændigheder må tiltaltes kørsel efter rettens vurdering karakteriseres som hasarderet og udtryk for, at tiltalte har kørt med en stor grad af uagtsomhed/uansvarlighed.

Ulykken skete i hvert fald mindre end 8 timer, efter at han havde indtaget spiritus i et sådant omfang, at hans alkoholpromille i blodet den 9. december 2018 kl. 11.50 var mindst 1,46.

Når retten sammenholder dette med, at han ikke tidligere har erhvervet kørekort, men er dumpet to gange til køreprøve i Letland, og at han så sent som den 27. marts 2017 blev straffet i Letland for spirituskørsel, der skete den 12. februar 2017 med en promille på 1,03, hvilket også ville have været i strid med de danske regler om spirituskørsel, foreligger der efter rettens vurdering et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at karakterisere hans kørsel som særlig hensynsløs (vanvidskørsel). Det er således også rettens vurdering, at tiltalte ved sin kørsel har udvist en grad af uagtsomhed, der er mindst lige så stor, som i de tilfælde, hvor der er sket uagtsomt manddrab i forbindelse med spirituskørsel, og gerningsmanden har kørt eksempelvis venstre omkring helleanlæg, over for rødt eller foretaget overhaling over dobbelte spærrelinjer.

Som følge heraf og af tiltaltes delvise erkendelse er det efter rettens vurdering også bevist, at tiltalte i det hele er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

…”

Anklagerens påstand om straf var fængsel i 3 år og 9 måneder og frakendelse af førerretten for bestandig samt udvisning med indrejseforbud for bestandig.

Straffen blev fastsat til 3 års fængsel, frakendelse af førerretten i 10 år og udvisning med indrejseforbud for bestandigt. Retten lagde vægt på omstændighederne i forbindelse med kørslen, der medførte, at tre personer mistede livet og en fjerde kom alvorligt til skade og sammenholdt dette med den nyeste landsretspraksis på området. Endvidere fik de efterladte, der havde mistet børn, ægtefælle og/eller søskende medhold i, at tiltalte skulle betale en godtgørelse på 75.000 kr. for hver nære pårørende den efterladte havde mistet. Forældre, der mistede et barn, fik således tilkendt 75.000 kr. hver, mens en efterlevende ægtefælle, der også havde mistet et barn, fik tilkendt 150.000 kr.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Bilisten valgte ikke at anke dommen.

Anklagemyndigheden har anket dommen med påstand om, at bilisten skal idømmes en strengere straf end fængsel i 3 år.

Læs hele dommen