Gå til sidens indhold

Retten i Herning

26 sep 2019

Retten i Herning

Dom i sag om brandstiftelse på erhvervsskole

Dom i sag om brandstiftelse på erhvervsskole

En ret omfattende brand på en erhvervsskole viste sig at være påsat. Dette blev konkluderet i brandtekniske erklæringer blandt andet med henvisning til, at der var tre arnesteder til branden.
En dengang 18-årig mand, der var elev på skolen, blev kort efter anholdt, sigtet og varetægtsfængslet på mistanke om, at han havde påsat branden. Ifølge en politirapport tilstod han over for politiet kort efter at være anholdt. I grundlovsforhøret nægtede han og anførte, at han var blevet presset til at tilstå.
Den 18-årige blev tiltalt for at have påsat branden. Retssagens eneste bevistema var, om den 18-årige var gerningsmand til branden.
 
Dommens resultat
Retten fandt tiltalte skyldig i at have påsat branden. Retten lagde vægt på, at der på et af brandens arnesteder var fundet såvel fingeraftryk fra tiltalte som dna med en profil, der matchede hans. Desuden fandt retten tiltaltes forklaring i retten utroværdig.
Tiltalte var i henhold til blandt andet lægelige oplysninger og en udtalelse fra Retslægerådet omfattet af straffens § 16, stk. 2. Han blev derfor ikke straffet. I overensstemmelse med anbefalingerne i de lægelige udtalelser blev han i stedet dømt til at undergive sig en foranstaltning. Den indebærer, at han skal være anbragt på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Der blev ikke fastsat nogen længstetid for foranstaltningen.
 
Sagen var en nævningesag, og dommere og nævninger var enige om dommens resultat.
 
Et forsikringsselskab havde fremsat et erstatningskrav på ca. 3,2 mio. kr. Tiltalte bestred kravet; også størrelsesmæssigt.
 
De juridiske dommere bestemte, at erstatningskravet skulle henskydes til eventuelt civilt søgsmål.
 
Den 19-årige tog betænkningstid.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 24. september 2019
 
Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: Advokat Troels Lind Pedersen.
Anklagemyndighed: Anklagerfuldmægtig Jeanie Dam Andersen.