Gå til sidens indhold

Retten i Herning

19 okt 2020

Retten i Herning

Frifundet for vold på bar

31-årig mand fra Herning frifundet for vold på en bar i Herning

Ved en dom afsagt af en domsmandsret den 13. oktober 2020 blev en mand – i det følgende A -  frifundet for at have begået vold mod en anden mand – i det følgende B - på en bar i Herning i sommeren 2020.

A var tiltalt for at have skubbet B kraftigt i brystet med sine hænder, hvorved han ramte ind i væggen bag ved ham, samt kort tid efter at have skubbet B kraftigt i brystet med sine hænder. I rettens begrundelse for at frifinde A anførtes det, at der i retten blev afgivet forskellige forklaringer om episoden på baren. A havde forklaret, at han følte sig provokeret af B, og at han puffede blødt til ham på skulderen med en hånd uden, at A faldt eller i øvrigt lod sig mærke hermed. As forklaring blev i væsentlig grad støttet af 3 vidner, som var indkaldt for at afgive forklaring i retten. Heroverfor forklarede B, at A, i vrede over at han talte med sin tidligere kæreste, først skubbede ham så kraftigt i brystkassen med to hænder, at han røg over i en væg, og dernæst senere kom løbende bagfra og skubbede ham kraftigt i ryggen med den følge, at han faldt ned på gulvet. Der var ikke andre beviser i sagen end forklaringerne. Retten anførte som begrundelse for sin afgørelse, at enhver rimelig tvivl om beviset skal komme den tiltalte til gode. Efter de forskellige forklaringer, som var afgivet, var det med den fornødne sikkerhed kun bevist, at A puffede B på skulderen en gang uden, at der var synlige eller mærkbare følger heraf. Når det blev taget i betragtning, at parterne befandt sig på en bar hen på aftenen, og derfor frivilligt havde indfundet sig et sted, hvor risikoen for skub og puf i almindelighed var større end andre steder, fandt retten, at det beskrevne puf lå under grænsen for vold, således som det begreb er beskrevet i straffelovens § 244, der handler om almindelig vold. A blev derfor frifundet for vold.

Helt fri gik A ikke, idet han blev straffet med 20 dages fængsel, som blev gjort betinget af 40 timers samfundstjeneste for at have kørt bil, selv om han tidligere var frakendt førerretten.

A modtog dommen.

SS 4531/2020