05 nov 2020

Retten i Herning

Mundbind

Krav om mundbind i retsbygningen

Fra på torsdag den 29. oktober 2020 foreløbigt til den 2. januar 2021 skal alle brugere benytte mundbind eller visir ved ankomst til retsbygningen, og så længe brugerne opholder sig i den offentlige del af retsbygningen – på gangarealer. Det gælder dog ikke børn under 12 år, udviklingshæmmede og andre med særlige vanskeligheder.

I retssalen og mødelokalerne er det retsformanden, der tager stilling til, om mundbind eller visir skal benyttes.