Gå til sidens indhold

Retten i Herning

18 nov 2020

Retten i Herning

Nyt om Covid-19 situationen i Nordjylland

Domstolene varetager en lang række samfundskritiske funktioner. Efter sundhedsmyndighedernes seneste udmeldinger er det forsvarligt at afvikle alle retssager, selv om retssagerne involverer personer fra de berørte områder i Nordjylland. Alle retssager vil derfor som udgangspunkt blive gennemført. Personer fra de berørte områder i Nordjylland skal derfor ikke som anført i rettens pressemeddelelse fra den 6. november 2020 på forhånd rette henvendelse for at høre om mødedeltagelse er påkrævet.

Hvis du skal møde i retten og er bekymret for fysisk fremmøde, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til retten på telefonnummer 9968 6000 og drøfte spørgsmålet. Det er altid op til dommeren i sagen at afgøre, om sagen kan udsættes, eller om den som planlagt skal gennemføres.

De almindelige anbefalinger om fremmøde ved sygdom eller mistanke om sygdom gælder fortsat, ligesom der også skal benyttes mundbund eller visir ved ankomst til og ophold i den offentlige del af retsbygningens gangarealer.