21 feb 2020

Retten i Herning

Ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder

Dom i sag om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192 a

Sagen kort fortalt

En 47-årig mand født i Kroatien var tiltalt for at have indført i alt 12 funktionsdygtige pistoler i Danmark. De to af pistolerne var indrettet, således at det kunne indstilles til fuldautomatisk at afgive skud, såkaldt bygeild. Ifølge tiltalen havde manden i forbindelse med sit arbejde som lastbilchauffør den 17. april 2018 om eftermiddagen overdraget pistolerne til en dengang 22-årig mand i et industriområde (HI Park) i udkanten af Herning. Den 22-årige kørte ifølge tiltalen fra stedet i bil, men blev på Fyn standset af politiet og fundet i besiddelse af 12 pistoler, der lå indpakket i bunden af bilen foran passagersædet. Den 22-årige blev i en sag, der alene omfattede hans rolle i sagen, fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192 a. Hans sag blev endelig afgjort af Højesteret, der den 13. august 2019 fastsatte straffen til fængsel i 6 år. Højesteret lagde vægt på, at den 22-årige besad pistolerne på offentligt tilgængeligt sted med henblik på videreoverdragelse, pistolernes indretning, og at de var beregnet til anvendelse i det organiserede kriminelle miljø.

Den 47-årige lastbilchauffør blev ikke anholdt i forbindelse med anholdelsen af den 22-årige. På baggrund af en international arrestordre blev han først anholdt i Tyskland den 18. maj 2019. Han blev udleveret til dansk politi den 7. juni 2019. Han nægtede sig skyldig med henvisning til, at han ikke have overdraget noget, og således heller ikke pakken med de 12 pistoler til den 22-årige.
Den 22-årige erkendte i sagen, hvori han selv var tiltalt, at han var klar over, at pistolerne befandt sig i hans bil, da han blev anholdt, men han ønskede ikke at oplyse noget om, hvordan pistolerne var havnet der. Den 22-årige blev ført som vidne i sagen mod den 47-årige, men besvarede stort set alle spørgsmål med, at det havde han ingen erindring om.

Dommens resultat
Retten fandt den 47-årige lastbilchauffør skyldig i overensstemmelse med tiltalen og straffede ham med 6½ års fængsel. Endvidere blev han, der var uden tilknytning til Danmark, udvist med indrejseforbud for bestandig.

I retten blev der afgivet vidneforklaringer fra politiets observatører og politiassistenten, der anholdt den 22-årige. På baggrund af disse vidneforklaringer, der blev støttet af fotos og andre tekniske beviser, lagde retten til grund, at den 47-årige som chauffør af en lastbil var kørt direkte fra den dansk-tyske grænse til en virksomhed i HI Park, Herning, hvor der blev læsset gods af lastbilens lad. Da dette var sket, kørte den 47-årige videre til en offentlig parkeringsplads meget tæt på. Her henvendte den 22-årige sig til ham, der kort efter overdrog de 12 pistoler til den 22-årige. Retten tilsidesatte dermed også den 47-åriges forklaring om, at han ikke havde overdraget noget til den 22-årige. Retten fandt det som følge heraf også bevist, at den 47-årige var fuldt ud klar over, at det var 12 pistoler med egenskaber som beskrevet i de våbentekniske erklæringer, som han overdrog til den 22-årige på et offentligt tilgængeligt sted. Ved udmålingen af straffen lagde retten vægt på det samme, som Højesteret gjorde i sagen mod den 22-årige. Desuden lagde retten vægt, at den 47-årige havde indført pistolerne i Danmark, og at straffelovens § 192 a har en strafferamme på fængsel fra 2 år indtil 8 år.

Sagen var en nævningesag, og dommere og nævninger var enige om dommens resultat.

Den 47-årige valgte at modtage dommen. Han accepterede også forsat at være varetægtsfængslet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 21. februar 2020

Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: Advokat Andro Vrlic.
Anklagemyndighed: Specialanklager Lars Petersen, SEV, Østjyllands Politi.