13 mar 2020

Retten i Herning

Transport i EU-støtte

Dom i sag angående omstødelse af landmands transport i fremtidig EU-støtte til fordel for landmandens bank.

Retten har den 13. marts 2020 afsagt dom i en sag mellem et konkursbo efter en landmand og landmandens bank. Sagen blev behandlet af 3 juridiske dommere.
 
Retten fandt, at udbetaling af EU-støtte til banken i henhold til bankens transport i støtten ikke skulle omstødes i et tilfælde, hvor transporten var noteret hos myndighederne flere år før konkursen, mens støtten for det konkrete ansøgningsår først var ansøgt knap 3 måneder, før landmanden anmodede om rekonstruktion og i forlængelse heraf gik konkurs.
 
Retten lagde navnlig vægt på, at det ikke var muligt for landmanden og banken vilkårligt at skyde andre aktiver end EU-støtte ind under transporten til skade for de øvrige kreditorer. I øvrigt blev det oplyst for retten, at denne type transporter er sædvanlige mellem landmænd og deres bank.
 
Sagens nummer: BS -28921/2019-HER.