Gå til sidens indhold

Retten i Herning

22 dec 2021

Retten i Herning

Overfald på ansat på Herning Sygehus

39-årig mand fundet skyldig i overfald mod mandlig ansat på Herning Sygehus den 7. november 2021

Sagsnummer: SS 99-315/2021

Den 39-årige mand var tiltalt for ved den 7. november 2021 på Herning Sygehus med vold eller trussel om vold og med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale at have overfaldet den mandlige ansatte under dennes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv, idet tiltalte lagde en hånd på den ansattes skulder og blandt andet udtalte til denne: ”hvis det var i gamle dage, havde jeg smadret dig” eller lignende, ”i gamle dage havde jeg opsøgt dig” eller lignende, ”hvis jeg ikke havde krykkerne, så var jeg løbet efter dig” eller lignende, ”luk røven” eller lignende og ”jeg vil have dit navn” eller lignende.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Sagen var rejst som en domsmandssag. To af de voterende fandt efter vidneforklaringerne tiltalte skyldig efter anklageskriftet, dog at det ikke havde været truende, at tiltalte lagde sin hånd på den ansattes skulder, mens en af de voterende fandt tiltalte skyldig efter anklageskriftet. Der blev givet dom efter stemmeflertallet.

Straffen blev fastsat til fængsel i 30 dage. To af de voterende stemte for, at straffen skulle gøres betinget på vilkår om samfundstjeneste, mens en af de voterende stemte for, at straffen skulle være ubetinget. Der blev givet dom efter stemmeflertallet. Fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke må begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom, at han inden for en længstetid på 6 måneder fra endelig dom udfører ulønnet samfundstjeneste i 40 timer, at han er under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden, og at han, hvis Kriminalforsorgen finder det fornødent, efter Kriminalforsorgens nærmeste bestemmelse undergiver sig ambulant psykiatrisk behandling.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 21. juni 2021.