Gå til sidens indhold

Retten i Herning

01 dec 2021

Retten i Herning

Vigtig meddelelse om coronapas

Folketinget har vedtaget Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. I lovens § 1, fremgår det, at en arbejdsgiver kan pålægge en lønmodtager at forevise coronapas, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Retspræsidenten har besluttet, at loven bringes i anvendelse ved Retten i Herning.

Det betyder, at ansatte ved Retten i Herning skal forevise coronapas.

Domsmænd, sagkyndige retsmedlemmer og tolke er ikke ansat af Retten i Herning, og derfor ikke forpligtet af den beslutning. Uanset det vil de pågældende ved ankomsten til retten blive opfordret til at forevise coronapas. Hvis de ikke har et coronapas eller ikke ønsker at dokumentere det, vil spørgsmålet om deres medvirken i sagen blive forelagt sagens dommer til afgørelse.