Gå til sidens indhold

Retten i Herning

04 feb 2021

Retten i Herning

15-årig dreng idømt 20 dages fængsel for trusler

15-årig dreng idømt 20 dages betinget fængsel for trusler mod personalet på det bosted, hvor han opholdt sig

Sagsnummer: SS 99-4512/2020.

Ved en dom afsagt af en enig domsmandsret den 12. januar 2021 blev en dreng på 15 år dømt for at have begået trusler mod personalet på det bosted, han opholdt sig på.

Den 15-årige dreng var tiltalt for at have overfaldet en tjenestegørende pædagog, idet han i ophidset tilstand udtalte: ”jeg vil skyde mig ind på kontoret”, ”så I lortepædagoger kan lære det”, ligesom han hævede sin knyttede hånd og udtalte: ” hvis du så meget som nævner det en gang mere, så er det dig der kommer til at ende som min kammerat” eller lignende. Tiltalte forklarede for retten, at han var blevet vred på personalet, idet de flere gange havde nægtet ham lov til at tage bussen for at besøge en tidligere ven, som spredte urigtige rygter om ham. Dertil forklarede tiltalte, at han havde sagt, at han ville skyde sin vej ind til kontoret for at få penge til bussen, men han nægtede at skulle have udtalt ”hvis du så meget som nævner det en gang mere, så er det dig der kommer til at ende som min kammeret” og ”så I lortepædagoger kan lære det”. Han erkendte, at han havde sparket til døren ind til kontoret, men nægtede at have en knyttet hånd mod personalet. Han forklarede, at hans udtalelse ikke havde været rettet mod nogen, og at han ikke havde haft til hensigt at skræmme eller true pædagogen.

Heroverfor forklarede pædagogen for retten, at tiltalte havde sagt til hende, at han ville ringe til en kammerat, som kunne komme med en pistol, så han kunne skyde sig ind på kontoret. Hun forklarede dertil, at tiltalte med en afstand på 1-1½ meter fra hende havde hævet sin knyttede hånd mod hende, mens han sagde til hende, at hvis hun sagde det en gang til, så ville det være hende, der ville ende som hans kammerat. Tiltalte havde forinden dette forklaret hende, at han havde planer om at stikke sin kammerat 27 gange. Pædagogen forklarede for retten, at hun ikke kunne huske, om tiltalte havde udtalt: ”så I lortepædagoger kan forstå det”.

Retten fandt det på baggrund af pædagogens troværdige forklaring bevist, at tiltalte havde udtalt sig og handlet som beskrevet i anklageskriftet, med undtagelse af udtalelsen: ”så I lortepædagoger kan lære det”. Retten fandt under hensyn til ordlyden af udtalelserne og de omstændigheder, hvorunder de var blevet fremsat, at udtalelserne havde været egnet til at skabe alvorlig frygt for vidnets liv og helbred, og at tiltalte måtte have indset dette. Retten fastsatte straffen til 20 dages fængsel og lagde vægt på forholdets grovhed, og at det var sket over for en tjenestegørende offentlig ansat. Fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte i en prøvetid på 1 år ikke måtte begå noget strafbart og med vilkår om, at tiltalte skulle efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.