Gå til sidens indhold

Retten i Herning

30 mar 2021

Retten i Herning

14 dages fængsel for vold mod hustru

43-årige mand fra Vildbjerg idømt 14 dages betinget fængsel for vold mod sin hustru i Vildbjerg

Sagsnummer: SS 421/2021

Ved en dom afsagt af en enig domsmandsret den 10. februar 2021 blev en mand på 43 år idømt 14 dages betinget fængsel for vold mod sin hustru ved at have holdt hende hårdt fast ned mod en seng med greb om skulderen og tæt ved halsen i Vildbjerg natten til den 28. december 2020.

Manden var tiltalt for grov vold ved at have taget kvælertag på sin hustru og ved flere gange at have slået hende i ansigtet og på kroppen med knyttet hånd, have nikket hende to skaller og revet hende i håret. Hustruen, som havde anmeldt forholdet, og som stadig under sagen var gift med tiltalte, ønskede ikke at afgive forklaring og ønskede herefter som nærtstående til tiltalte at blive fritaget for at vidne. Anklageren protesterede herimod, men retten fandt ikke, at sagens beskaffenhed og dens betydning for vedkommende par eller samfundet kunne berettige til, at hustruen skulle pålægges at afgive forklaring. Derudover fandt retten ikke, at hustruens forklaring til politiet kunne dokumenteres under sagen, idet rapporten i vidt omfang måtte antages at udgøre eneste eller afgørende bevis for tiltalen, og at de forhold, som begrundede vidnefritagelse, tillige talte for ikke at tillade politirapporten dokumenteret.

Tiltalte forklarede i retten, at han den pågældende nat sammen med sin bror opsøgte sin hustru på dennes søsters adresse, da han havde mistanke om, at hun var sammen med en anden mand på adressen. Da hans hustru åbnede døren, bemærkede han en anden mand i sengen. Der opstod tumult mellem ham og hans hustru, og det endte med, at han holdt sin hustru fast nede på sengen, indtil hun slappede af. Tiltalte nægtede at have taget kvælertag på sin hustru, slået hende i ansigtet og på kroppen, nikket hende to skaller og revet hende i håret. Tiltaltes bror forklarede i retten, at det var korrekt, at der havde været tumult mellem tiltalte og hans hustru, men at han ikke havde set kvælertag, slag, skaller eller riven i hår.

Retten fandt det på baggrund af tiltaltes egen forklaring sammenholdt med det forhold, at tiltaltes hustru havde anmeldt tiltalte for vold umiddelbart efter samt de lægelige oplysninger og fotos bevist, at tiltalte havde taget fat i sin hustru og holdt hende hårdt fast mod sengen med greb om skulderen og tæt ved halsen med den følge, at hun fik mærker på hals og bryst. Tiltalte blev herefter frifundet for den øvrige del af tiltalen og retten fandt alene, at volden kunne anses for omfattet af straffelovens § 244 om simpel vold.

Straffen blev fastsat til 14 dages betinget fængsel. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at forholdet var blevet begået i en oprørt sindstilstand over hustruens utroskab, de begrænsede skader, at hustruen efter tiltaltes forklaring kradsede ham, og at begge parter havde besluttet sig for at fortsætte deres ægteskab.

Tiltalte modtog dommen.