Gå til sidens indhold

Retten i Herning

10 maj 2021

Retten i Herning

67-årig mand fundet skyldig i vold mod biolog

67-årig mand fra Skjern fundet skyldig i vold mod biolog, der var ansat for kommunen og befandt sig på tiltaltes bopæl i tjenesteligt anliggende.

Sagsnummer: SS 99-5907/2020

Den 67-årige mand var tiltalt for den 27. oktober 2020 på gårdspladsen ved sin bopæl at have overfaldet biologen, der var ansat ved kommunen og som var på stedet i tjenesteligt anliggende, idet tiltalte med sine hænder og arme tog hårdt rundt om biologens hoved og klemte dette ligesom tiltalte med sin hånd klemte og vred biologens øre.


Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede for retten, at der havde været nogle stridigheder om en vejret på hans ejendom. Biologen fra kommunen var kommet rendende på hans ejendom hele året uden at banke på og han synes biologens opførsel var uhørt. Den pågældende dag luskede biologen rundt på hans gårdsplads. Hans kone åbnede døren og stod og diskuterede med biologen. Efter et stykke tid gik han ud til sin kone og biologen og bad biologen om at skride af. Herefter begyndte biologen at råbe og skrige ad ham og råbte, at tiltalte havde slået ham. Herefter slog biologen ham med en flaske eller lignende i hovedet. Tiltaltes hustru ønskede ikke at afgive forklaring for retten.

Forurettede forklarede, at han arbejder som biolog for kommunen og at han den pågældende dag befandt sig på tiltaltes ejendom for at sikre sig, at et påbud blev overholdt. For at yde god borgerservice valgte han at gå op til tiltalte med henblik på at fortælle, hvorfor han havde opholdt sig på tiltaltes grund. Tiltaltes hustru åbnede døren, hvorefter han forklarede sit ærinde og hustruen begyndte at skælde ham ud. Da han var færdig med at forklare, hvorfor han havde befundet sig på adressen og var begyndt at gå, kom tiltalte farende mod ham. Han fik indtryk af, at tiltalte forsøgte at skræmme ham og han havde ikke forestillet sig, at tiltalte ville være voldelig, men tiltalte tog imidlertid sine arme fat rundt om hans hoved og skuldre og holdt hårdt fast, mens han vred hans øre. Han havde på ingen måde gjort noget eller slået ud efter tiltalte.

Retten fandt det på baggrund af biologens detaljerede og troværdige forklaring sammenholdt med de foreviste fotos af biologens røde mærker efter volden, bevist, at tiltalte var skyldig som beskrevet i tiltalen. Retten lagde derudover vægt på, at tiltaltes forklaring om, hvorfor han var gået frem mod vidnet, fremkom helt utroværdig. Alle dommere var enige om, at straffen efter voldens karakter og under hensyn til, at tiltalte ikke tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet, skulle fastsættes til fængsel i 30 dage. 2 dommere fandt, at straffen kunne gøres betinget alene med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i 1 år. Disse dommere lagde vægt på, at volden var udøvet i frustration, at der var meget begrænsede skader, at tiltalte havde en høj alder og dårlige helbredsmæssige forhold. 1 dommer fandt ikke, at de anførte forhold i sig selv kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet og stemte for, at fængselsstraffen skulle gøres ubetinget.

Tiltalte blev idømt 30 dages betinget fængsel i overensstemmelse med stemmeflertallet.

Dommen er afsagt ved Retten i Herning den 10. marts 2021. Tiltalte har anket dommen.