Gå til sidens indhold

Retten i Herning

30 jul 2021

Retten i Herning

16-årig dreng fundet skyldig i overfald mod politiassistent i Herning

16-årig dreng idømt 20 dages betinget fængsel for at have skubbet en politiassistent og for efterfølgende at have modsat sig anholdelse

Sagsnummer: SS 99-1878/2021

Den 16-årige dreng var tiltalt for at have overfaldet en tjenestegørende politiassistent i Herning ved med stor kraft to gange at have skubbet politiassistenten i brystet med flad hånd og for at have lagt hindringer i vejen for udførelse af politiets tjeneste, idet den 16-årige dreng efterfølgende ved at spænde og vride i kroppen modsatte sig anholdelse.

Den 16-årige dreng var tiltalt efter straffelovens § 119, stk. 1 og stk. 4. Han nægtede sig skyldig.

Retten fandt det på baggrund af politiassistentens forklaring sammenholdt med det, der fremgik af videooptagelser af episoden, bevist, at den 16-årige dreng havde skubbet politiassistenten i brystet med flad hånd, efter at politiassistenten flere gange havde bedt den 16-årige dreng om at holde afstand, da den 16-årige dreng filmede, at politiassistenten og hans kollega var ved at visitere en person, som den 16-årige dreng havde fulgtes med. Retten fandt det også bevist, at den 16-årige dreng havde skubbet politiassistenten i brystet med flad hånd en gang til, da politiassistenten tog fat i den 16-årige drengs jakke for at skubbe ham væk fra stedet, hvor visitationen fandt sted. Retten fandt det ikke bevist, at den 16-årige dreng havde skubbet med stor kraft, men med en vis kraft. Retten fandt det endelig på baggrund af politiassistentens forklaring og den 16-årige drengs egen forklaring bevist, at den 16-årige dreng havde modsat sig anholdelse.

Straffen blev fastsat til 20 dages betinget fængsel med vilkår om, at han ikke må begå noget strafbart i 1 år, og at han skal efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på karakteren af skubbene, den 16-årige drengs unge alder, samt at han ikke tidligere var straffet.

Dommen er afsagt den 5. maj 2021.