Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 jul 2021

Retten i Herning

41-årig mand fra Ikast fundet skyldig i overgreb

41-årig mand fra Ikast idømt foranstaltning for andet seksuelt forhold end samleje, blufærdighedskrænkelse og forsøg på voldtægt mod sin søn.

 

Sagsnummer: SS 99-2039/2021.

Den 41-årige mand var tiltalt for i perioden fra 2017-2018 i forbindelse med samvær med sin søn under 12 år, at have foretaget seksuelle overgreb mod sin søn og krænket hans blufærdighed, idet tiltalte gentagne gange, forsøgte at gennemføre analt samleje med sin søn, fik sin søn til at slikke på sit lem, slikkede på sin søns lem, førte sine fingre op i sønnens anus, manipulerede sit lem til sædafgang mod sønnens baller og inderlår og manipulerede sønnens lem til erektion.


Den 41-årige mand nægtede sig skyldig og ønskede ikke at afgive forklaring. Retten fandt det på baggrund af forurettedes detaljerede og troværdige forklaring under videoafhøring bevist, at tiltalte var skyldig som beskrevet i anklageskriftet. Der blev under sagen fremlagt erklæring fra Retslægerådet, hvorefter Retslægerådet fandt tiltalte omfattet af straffelovens § 16, stk. 2 og anbefalede dom om tilsyn af kommunen, således at tiltalte blev pålagt at efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således, at tilsynsmyndigheden kunne træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Retten fandt på baggrund af Retslægerådets erklæring tiltalte omfattet af straffelovens § 16, stk. 2 og fulgte Retslægerådets anbefaling om foranstaltning. Under hensyn til arten af kriminaliteten og henset til, at lovovertrædelserne var sket i forbindelse med en tidligere dom for ligeartet kriminalitet fastsatte retten ingen længstetid for foranstaltningen. Tiltalte blev tillige pålagt at betale tortgodtgørelse på 75.000 kr. til forurettede.

Dommen er afsagt den 18. maj 2021.