28 okt 2020

Retten i Hjørring

Krav om mundbind eller visir

Fra torsdag, den 29. oktober 2020 og foreløbig til og med den 28. februar 2021 skal der bruges mundbind eller visir i rettens lokaler.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man fra den 29. oktober 2020 og foreløbig til og med den 28. februar 2021 bruger mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Retten i Hjørring vil følge anbefalingen, så det bliver et krav, at man bruger mundbind eller visir i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i rettens bygninger i perioden fra den 29. oktober 2020 og foreløbig til og med den 28. februar 2021. Det sker af hensyn til brugernes sundhed og tryghed.

I retslokalerne og mødelokalerne er det den enkelte dommer/retsformand/mødeleder, der bestemmer, om der kan eller skal bruges mundbind eller visir. Det vil altid være en konkret vurdering, men det anbefales, at man bruger mundbind eller visir medens man bevæger sig rundt i retslokalet eller mødelokalet, og tager det af, når man sætter sig på sin plads.

Denne artikel er opdateret den 30. december 2020, da kravet om mundbind er blevet forlænget.