06 nov 2020

Retten i Hjørring

COVID-19 situationen i Nordjylland

Information om rettens arbejde under den særlige COVID-19 situation i Nordjylland

OBS! Denne nyhed er blevet opdateret mandag, den 9. november 2020.

Danmarks Domstole varetager en samfundskritisk funktion. Retten vil dog under hensyntagen til smitteudviklingen og de nye sundhedsfaglige retningslinjer løbende vurdere, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at udsætte fysiske retsmøder på grund af COVID-19 situationen i Nordjylland.

Overordnet set skal du møde, hvis ikke du hører andet. Retssalene er indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Retten vil så hurtigt som muligt give besked til alle parter i de sager, som udsættes eller på anden måde påvirkes af de yderligere restriktioner i Nordjylland. Dette gælder dog ikke fogedsager.

Civil- og strafferetten
Der laves en individuel gennemgang af alle retsmøder. En del af sagerne omberammes eller ændres til et telefonmøde, hvor det er muligt. I enkelte tilfælde vil vi etablere videomøder.

Fogedretten
Møderne gennemføres, hvis du som skyldner er indkaldt til at møde i samme kommune som din bopælskommune. Der henstilles til, at alle rekvirenter så vidt muligt møder pr. telefon.

Er du indkaldt til at møde i Hjørring gennemføres mødet, hvis du bor i Hjørring kommune.

Er du indkaldt til at møde i Frederikshavn en tirsdag mellem kl. 10 og 12, gennemføres mødet, hvis du bor i Frederikshavn kommune. Er du indkaldt til at møde udenfor dette tidsrum, vil mødet blive aflyst og omberammet. Du modtager ikke besked fra retten, før sagen berammes på ny.

Er du indkaldt til at møde i Hjørring eller Frederikshavn, men bor i en anden kommune, skal du ikke møde op. Mødet aflyses og omberammes. Du modtager ikke besked fra retten, før sagen berammes på ny.

Bitingstedet i Aabybro lukkes ned. Alle møder aflyses og omberammes. Du modtager ikke besked fra retten, før sagen berammes på ny.

Alle tvangsauktioner omberammes.

Skifteretten
Vil så vidt muligt gennemføre alle møder som telefonmøder.

Notarialforretninger
Notarialforretninger i Hjørring gennemføres, hvis du bor i Hjørring kommune. Vi henstiller dog til, at ikke-hastende notarialforretninger udsættes. Notaren i Hjørring har normal træffetid. 

Bestil en tid ved notaren

Notarialforretninger i Frederikshavn gennemføres, hvis du bor i Frederikshavn kommune. Vi henstiller dog til, at ikke-hastende notarialforretninger udsættes. Notaren i Frederikshavn har indtil den 3. december 2020 træffetid hver torsdag fra kl. 15.00 - 17.00. Du skal ringe til retten på 9968 5600 for at bestille en tid.

Bor du udenfor Hjørring og Frederikshavn kommune, henviser vi til, at testamentet kan oprettes som et vidnetestamente. 

Læs mere om oprettelsen af et vidnetestamente

Der foretages ingen notarialforretninger på vores bitingssted i Aabybro. 

Er du i tvivl, om du skal møde, skal du kontakte retten.
Se vores kontaktoplysninger her

Se i øvrigt rettens forholdsregler til dig, der skal møde i retten.