24 apr 2020

Retten i Hjørring

Genåbning af fogedretten

Fogedretten i Hjørring begynder fra mandag den 27. april 2020 at åbne op for behandling af mødesager i et vist omfang. Her kan du læse mere om de nødvendige forholdsregler i den sammenhæng.

Fysisk fremmøde

For at behandlingen af sager kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt anmoder vi om, at rekvirenter i udlægssager så vidt muligt gør brug af muligheden for at møde telefonisk, jf. retsplejelovens § 506, så vi kan begrænse antallet af de fysisk fremmødte mest muligt. Hvis rekvirenten ønsker at møde fysisk, skal dette meddeles på forhånd, så fogedretten har mulighed for at flytte mødet til et egnet lokale. Det bliver ikke for tiden muligt for rekvirenter at møde fysisk på vores bitingsteder i Frederikshavn og Aabybro. Hvis fysisk fremmøde ønskes i disse sager, vil mødet blive flyttet til Hjørring.

Forsinkelser

På grund af behovet for ekstra rengøring må det forventes, at der bliver forsinkelser i de oplyste mødetidspunkter. Vi håber på størst mulig forståelse i den forbindelse.

Umiddelbare fogedforretninger

Umiddelbare fogedforretninger i retten vil som udgangspunkt blive berammet i en retssal. Vi henstiller til, at der fra rekvirentens side kun møder én part og/eller én repræsentant. Der vil indtil videre som udgangspunkt ikke blive behandlet udkørende fogedforretninger.

Tvangsauktioner

Afholdelse af tvangsauktioner vil ligeledes blive genoptaget fra den 27. april 2020. Det forventes, at det i de fleste sager vil være muligt at gennemføre auktionen i retssal J. I tilfælde af et større fremmøde vil sagen blive forsøgt flyttet til en anden retssal. Der opfordres til, at der kun møder en repræsentant pr. liebhaver, og at kun liebhavere, der agter at byde, møder op. Fra rekvirentens side bedes der kun møde en repræsentant. Fogedretten kan indtil videre som udgangspunkt ikke være behjælpelig med besigtigelser.

Vi håber på forståelse for vores forholdsregler og på, at vi sammen kan hjælpe hinanden med at få afviklet sagerne på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Vi håber endvidere, at vi snart kan åbne op for behandlingen af alle sager i fogedretten.