Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

30 mar 2021

Retten i Hjørring

Gradvis ophævelse af restriktioner

Fogedretten får fra den 6. april 2021 mulighed for at gennemføre flere fogedforretninger. Retten har i øvrigt valgt at forlænge de tiltag, som er etableret for at sikre sundhedsmæssigt forsvarlig afholdelse af møder og hovedforhandlinger.

Fogedretten

Fogedretten vil fra den 6. april 2021 gennemføre følgende typer af retsmøder uden for retsbygningen, under forudsætning af, at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt:

  • Hastende udkørende udsættelsesforretninger, som vil kunne afbrydes på stedet, hvis det viser sig, at forretningen ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Fra den 3. maj 2021 gennemføres alle udkørende udsættelsesforretninger igen.
  • Besigtigelser i forbindelse med tvangsauktioner, hvor rekvirenten skal etablere grundlaget for udarbejdelse af salgsopstilling, og hvor ejeren ikke er til stede.

Herudover åbner fogedrettens bitingsteder i Frederikshavn og Aabybro op fra den 6. april 2021.

Beslutningen om gennemførelse af de ovennævnte retsmøder tilpasses efter en konkret vurdering af den aktuelle smittesituation, herunder om der lokalt er et stort smitteudbrud eller smittetryk, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at gennemføre retsmødet.

Notarialforretninger

Der åbnes frem til den 16. juni 2021 op for notarialforretninger i Aabybro hver onsdag fra kl. 08.00-09.00. Ring til retten på tlf. 9968 5600 for at bestille en tid.

Du kan møde ved notaren i Hjørring. Book en tid til notaren i Hjørring.

Det er nu muligt at møde ved notaren i Frederikshavn fredag i lige uger fra kl. 09.00-13.00. Book en tid til notaren i Frederikshavn.

Udkørende notarforretninger foretages, hvis de afholdes på betryggende steder som fx plejehjem, hvor de fleste er vaccinerede.

Retsmøder i straffesager, civile sager og skiftesager

Disse vil blive afholdt som hidtil. Se i den forbindelse vores overblik over COVID-19 tiltag

Intet krav om coronapas

Retten i Hjørring indfører ikke krav om coronapas, men opfordrer alle brugere (både professionelle brugere og andre brugere som fx parter og vidner) til at lade sig teste inden møde i retten.