Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

08 apr 2021

Retten i Hjørring

52-årig mand dømt for flere forhold af seksuelle krænkelser

En enig domsmandsret ved Retten i Hjørring har den 8. april 2021 fundet en 52-årig mand skyldig i flere forhold, herunder blandt andet voldtægt, forsøg på voldtægt, voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje alt med biologisk barn, der til dels var under 12 år og til dels var under 15 år.

Manden er desuden fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, vidnetrussel samt mishandling gennem en periode på 18 år af sin samlever, der var mor til tre af døtrene.

Manden har erkendt at have udøvet vold mod sin samlever i mindre omfang og har i øvrigt nægtet sig skyldig.

Retten har tilsidesat mandens forklaring vedrørende samtlige forhold og har lagt døtrenes og samleverens forklaringer til grund som troværdige og delvist støttede af andre oplysninger i sagen.

Retten har fastsat straffen til 8 års fængsel.

Retten har desuden taget anklagemyndighedens påstand til følge om, at manden indtil videre er meddelt forbud mod uden politiets tilladelse at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv at tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år (boligforbud) og forbud mod at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen (besøgsforbud).

Manden er endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig og er pålagt at betale godtgørelse til de forurettede.

Manden har anket dommen til frifindelse.

Der er navneforbud i sagen, og domsmandsretten har truffet beslutning om, at navneforbuddet også gælder under anken.