07 apr 2020

Højesteret

Om fradrag i fleksløntilskud

Minimalerstatning var med rette fradraget i fleksløntilskud

Sag BS-29280/2019-HJR
Dom afsagt den 7. april 2020

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen

A blev i 2010 ansat i fleksjob. Da A's arbejdsgiver gik konkurs, fik A i 2014 udbetalt en minimalerstatning efter funktionærloven fra Lønmodtagernes Garantifond. Kort efter konkursen blev A ansat i et nyt fleksjob, hvorefter Herlev Kommune traf afgørelse om at fradrage minimalerstatningen i A’s fleksløntilskud vedrørende det nye fleksjob. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelse, hvorefter HK/Danmark som mandatar for A anlagde sag mod Ankestyrelsen.

Sagen angik, om minimalerstatningen kunne anses for lønindtægt, således at der kunne ske fradrag i fleksløntilskuddet.

Højesteret var enig med landsretten i, at minimalerstatningen udbetalt til A måtte anses for lønindtægt, og at minimalerstatningen derfor med rette var fradraget i A’s fleksløntilskud.

Læs hele dommen i sag BS-29280/2019-HJR (pdf)