Gå til sidens indhold

Højesteret

04 mar 2021

Højesteret

Om dørlukning

Forhenværende forsvarsministers forklaring i sag om irakeres krav på godtgørelse i forbindelse med en militær operation i Irak i 2004 skal afgives for lukkede døre

Sag 134/2018 og 141/2018
Kendelse afsagt den 4. marts 2021

Forsvarsministeriet
mod
A-R

og

S-X
mod
Forsvarsministeriet

Sagen angår, om en række irakiske statsborgere har krav på godtgørelse over for Forsvarsministeriet i forbindelse med en militær operation i Irak den 25. november 2004 (”Operation Green Desert”), hvor bl.a. danske soldater deltog. Der skal under sagen afgives forklaring af bl.a. forhenværende forsvarsminister Søren Gade. Forud for afhøringen vil der endvidere blive afgivet en skriftlig erklæring fra Søren Gade.

Forsvarsministeriet har oplyst, at Søren Gades forklaring vil indeholde en række oplysninger af fortrolig karakter, herunder oplysninger, der, hvis de gøres offentligt tilgængelige, kan skade statens forhold til fremmede magter. Folketingets formand har betinget sit samtykke til afhøringen af, at Søren Gades forklaring vedrørende oplysninger, som regeringen har afgivet i fortrolige fora i Folketinget, afgives for lukkede døre.

Højesteret har på den baggrund fundet, at det er påkrævet, at afhøringen af Søren Gade og retsmøder, hvor hans skriftlige erklæring behandles, foregår for lukkede døre. Der vil efterfølgende, når den skriftlige erklæring og retsbogen fra afhøringen foreligger, blive taget stilling til, hvilke oplysninger der fremover skal være omfattet af bestemmelsen om dørlukning.

Læs hele afgørelsen i sag 134/2018 og 141/2018 (pdf)