Højesteret

Forholdsregler ved møde i retten – opdateret 15. juni 2021

Højesteret gennemfører fortsat alle hovedforhandlinger med iagttagelse af de aktuelle sundhedsmæssige forholdsregler.


Begrænsning i antallet af tilhørere

Antallet af tilhørerpladser i retssalene er begrænset, idet afstandskravet på 1 meter i retssale iagttages. Parter og repræsentanter for pressen vil blive prioriteret.


Øvrige forholdsregler

Professionelle brugere, parter og tilhørere, der er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde på COVID-19, må ikke møde i retten.
Der skal under opholdet i Højesteret hele tiden holdes 1 meters afstand til andre personer.

Højesteret opfordrer rettens brugere (både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner) til at lade sig teste inden møde i retten

Advokater, der skal møde til hovedforhandlinger, opholder sig før hovedforhandlingen påbegyndes og i pauser i de to advokatværelser, således at advokaterne til 1. afdeling opholder sig sammen i det ene advokatværelse, og advokaterne i 2. afdeling opholder sig sammen i det andet advokatværelse.

Advokaterne opfordres til at medvirke til at sikre, at antallet af tilhørere begrænses mest muligt, herunder således at en myndighed, virksomhed eller organisation, som er part, kun møder ved ganske få personer, og således at der som udgangspunkt ikke møder advokater, fuldmægtige eller andre fra advokatens advokatkontor som tilhørere.

Ved indgang i retsbygningen skal der anvendes håndsprit, ligesom der skal anvendes håndsprit inden man går ind i retssalen, og når man forlader toiletlokaler.


De særlige forholdsregler gælder indtil videre.

Sidst opdateret: 23. juni 2021