Højesteret

Højesteret

Forholdsregler ved møde i retten – revideret med virkning fra den 20. maj 2020

Højesterets åbningstid er fra kl. 9.00 til 15.00. Dog åbnes der for advokater, parter og tilhørere kl. 8.15.

Indtil videre gennemføres der ikke besøg med rundvisninger.

Hovedforhandlinger afvikles som berammet. Der henvises til retslisterne her på hjemmesiden.

Der opsættes et skilt neden for hovedtrappen samt plakater i bygningen med information til brugere, der opholder sig i rettens lokaler, om kravene til god hygiejne, herunder om forholdsregler ved sygdom og symptomer på sygdom, der kunne tyde på COVID-19, samt forventninger til hensigtsmæssig adfærd, specielt med hensyn til afstand ved ophold i og udenfor retslokaler, herunder i gangarealer, advokatværelser og venteværelse mm. Alle brugere skal til enhver tid følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger til god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd og skal holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk om de aktuelle anbefalinger.

Professionelle brugere, der er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde på COVID-19, må ikke møde i retten og vil blive vejledt herom.

Andre brugere, herunder parter, tiltalte og vidner, der er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kunne tyde på COVID-19, skal også følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der skal under opholdet i Højesteret hele tiden holdes 1 meters afstand til andre personer, dog 2 meter for advokater under deres procedureindlæg i retten og i øvrigt fra personer i særlig risikogruppe. Håndsprit skal benyttes før og efter berøring af dørhåndtag og lign. og toiletbesøg. Alle besøgende skal ved ankomst til Højesteret henvende sig ved Informationen, hvor der vil være placeret håndsprit.

Advokater, journalister og andre tilhørere til hovedforhandlinger sluses efter kontakt til Informationen ind gennem dobbeltdøren og placeres efter vagtmestrenes anvisning med 1 meters afstand, dog 2 meter for personer i særlig risikogruppe, i advokatværelserne og i publikumsrum og i gangen. Der må maksimalt gives adgang for 1 person pr. 2 m2.

Der må maksimalt deltage 10 tilhørere inklusive parter i en retssal, medmindre andet er aftalt på forhånd. Tilhørerne placeres på tilhørerpladserne med 1 meters afstand, dog 2 meter for personer i særlig risikogruppe. Parter har prioritet frem for andre, herefter journalister og herefter øvrige tilhørere.

Advokaterne opfordres til at medvirke til at sikre, at antallet af tilhørere begrænses mest muligt, herunder således at en myndighed, virksomhed eller organisation, som er part, kun møder ved ganske få personer, og således at der som udgangspunkt ikke møder advokater, fuldmægtige eller andre fra advokatens advokatkontor som tilhørere.

Advokater, der skal møde til hovedforhandling, opholder sig før hovedforhandlingen påbegyndes og i pauser i de to advokatværelser, således at advokaterne til 1. afdeling opholder sig sammen i det ene advokatværelse, og advokaterne i 2. afdeling opholder sig sammen i det andet advokatværelse.

Advokater og andre skal anvende håndsprit inden de går ind i retssalen.

Advokater kan bestille frokost ved udfyldelse af en særlig blanket og betaling via MobilePay.

Møder der flere end to advokater i en sag, skal de praktiske forhold vedrørende ophold før hovedforhandlingens påbegyndelse og i pauser aftales på forhånd.

De mødende advokater får kort før hovedforhandlingen tilsendt meddelelse om de særlige forholdsregler, der skal iagttages ved fremmøde.

 

 

Sidst opdateret: 20. maj 2020