Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Født 1952 i Gladsaxe, dommer i Højesteret fra 2002

Højesteretspræsident fra februar 2017

Student 1971

Cand. jur. 1976
Studieophold ved University of California at Berkeley, USA 1976-77 (LL.M. grad 1977)
Møderet for Landsret 1986, beneficeret 1990
Møderet for Højesteret 1991, beneficeret 1991

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1977-85 med udstationering som politifuldmægtig i Ringsted 1980-82, deltidsansættelse som medhjælper for Statsadvokaten for Sjælland 1982-85 og deltidsansættelse som konstitueret dommer ved Retten i Gladsaxe 1985
Selvstændig advokat og medindehaver af Advokatfirma Nyborg & Rørdam 1985-2002
Manuduktør, senere ekstern lektor i ejendomsret ved Københavns Universitet 1980-93
Ekstern lektor i strafferet ved Københavns Universitet 1994-96

Andre hverv m.m.

Medlem af Advokatrådet 1991-97, af dets Fagudvalg om Strafferet og Straffeproces 1989-2001, formand 1991-97
Medlem af Advokatrådets Menneskeretsudvalg 1992-97, formand 1992-93
Medlem af Advokatrådets Retsudvalg 2001-02
Medlem af bestyrelsen for Landsforeningen af Beskikkede Advokater fra 1993, formand 1997-2002
Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om skjult gæld i biler 1988-89
Medlem af Den Grønlandske Retsvæsenskommission 1995-2002
Medlem af Udvalget vedr. Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester 1998-2002
Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn 2000-02
Formand for bestyrelsen for Kong Christian den Tiendes Fond 2017-
Medlem af bestyrelsen for Thorvaldsens Museum 2017-
Medlem af Illum Fondets bestyrelse 2017-
Formand for Straffelovrådet 2019-

Har skrevet:

Pant (s.m. Vagn Carstensen)
Forsvareren


Artikler mv.:

Fra Blekingegade til Inger Støjberg : portræt af højesteretspræsidenten
Læs portrættet bragt i Politiken søndag den 28. februar 2021

Portræt på Altinget.dk den 11. december 2016:
Læs artiklen Den ordentlige arbejdshest

Interview bragt i Politiken søndag den 4. december 2016:
Læs artiklen Med ret til at blive kaldt excellence

Sidst opdateret: 30. september 2022