29 okt 2020

Retten i Holbæk

Anvendelse af mundbind

Ved Retten i Holbæk er det besluttet, at der fra den 29. oktober 2020 til foreløbig den 2. januar 2021 skal anvendes mundbind eller visir, når man opholder sig i rettens offentligt tilgængelige vente – eller gangarealer. Kravet er indført efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne for at sikre brugernes og de ansattes sikkerhed og tryghed.

I retslokalet er det retsformanden/dommeren/mødelederen, der beslutter, om der kan eller skal anvendes mundbind eller visir.

Det bemærkes, at retslokalerne er indrettet således, at afstandskravet som udgangspunkt kan overholdes. I det omfang det ikke er muligt at overholde afstandskravet, er der opsat afskærmning.

Du kan lære mere om brugen af mundbind her