14 maj 2020

Retten i Holbæk

Nyt bookingsystem

Book en tid til telefonmøde i skifteretten i verserende dødsbo.

Der er etableret et nyt bookingsystem til mere fleksibel og smidig afvikling af telefonmøder i skifterettens
verserende dødsboer.

Boets kontaktperson vil modtage et brev fra skifteretten med vejledning til bookning af møde, og vil herefter direkte via link eller via rettens hjemmeside selv kunne vælge et tidspunkt, hvor man ønsker at booke et møde.

Kontaktpersonen vil herefter blive ringet op af en af skifterettens medarbejdere i det bookede tidsrum.
Har man behov for at ændre eller aflyse sin tid, så sker dette også via link eller rettens hjemmeside.