17 sep 2020

Retten i Holbæk

Fængsel i 3½ år for grov vold med bl.a. økse

En nu 33-årig mand er dømt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Der skete frifindelse for drabsforsøg.

Sagsnummer: 1726/2020

Sagen kort fortalt
Om eftermiddagen den 30. september 2019 blev en 45-årig mand overfaldet ved en ejendom ved Gørlev på Vestsjælland. Ved overfaldet fik manden adskillige ansigtslæsioner, et kraniebrud og flere andre læsioner. Senere samme aften blev et nu 33-årigt Bandidos-medlem anholdt og sigtet for drabsforsøg på den 45-årige mand. Den sigtede blev næste dag fremstillet i grundlovsforhør og har været varetægtsfængslet lige siden.

Under sagen blev der ved nævningeting rejst tiltale mod den nu 33-årige for drabsforsøg, jf. straffelovens § 237, jf. § 21.

Den nu 33-årige mand nægtede sig skyldig.

Dommens resultat
Retten fandt det bl.a. på baggrund af flere vidneforklaringer og oplysninger om anvendelse af mobiltelefoner bevist, at tiltalte i en bil ført af ham kom til gerningsstedet sammen med flere andre uidentificerede personer, og at den 45-årige mand herefter blev overfaldet af de pågældende uidentificerede personer, der var bevæbnet med bats og i hvert fald en økse. Retten fandt det bevist, at overfaldet skete på foranledning af tiltalte, men fandt det ikke bevist, at tiltalte aktivt havde deltaget i overfaldet. Bl.a. fordi det ikke var bevist, at tiltalte aktivt deltog i overfaldet, og i øvrigt henset til den 45-åriges skader, fandt retten det ikke bevist, at tiltalte havde haft forsæt til, at den 45-årige skulle slås ihjel. Tiltalte blev derfor frifundet for drabsforsøg. Tiltalte blev derimod fundet skyldig i legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1.

Straffen blev fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Sagen var en nævningesag, og der var blandt alle de voterende enighed om skyldspørgsmålet. Der blev afgivet 3 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 9 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.

Tiltalte blev efter dommen varetægtsfængslet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 17. september 2020.