19 jan 2021

Retten i Holbæk

Opfordring til test for COVID-19

Alle domsmænd og lægdommere opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden de møder i retten. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Det kan i øvrigt oplyses, at alle ansatte ved Danmarks Domstole, der møder fysisk på arbejde, også er blevet opfordret til at lade sig rutineteste mindst en gang om ugen, for at eventuelle smittetilfælde kan konstateres så hurtigt som muligt. Det vurderes således, at regelmæssige test kan bidrage til, at ansatte og brugere fortsat kan færdes trygt i retten.


Læs mere.