Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

21 jan 2021

Retten i Holbæk

Fængsel i 3 år og udvisning for bestandig

En 21-årig mand, der ikke er dansk statsborger, og som er født og opvokset i Danmark, er dømt for bl.a. flere røverier og afpresning samt overtrædelse af knivloven. Forholdene blev begået i maj 2020 i Holbæk.

Sagsnummer: 3110/2020

Sagen kort fortalt
Der var i sagen bl.a. rejst tiltalte for to gaderøverier begået mod unge mennesker i Holbæk i maj 2020. Endvidere var der mod den 21-årige og en 20-årig medtiltalt mand rejst tiltale for et røveri og et forhold om afpresning begået på den forurettede bopæl. Endelig var der rejst tiltale i en række mindre alvorlige forhold om brugstyveri, hæleri, indbrud, overtrædelse af knivloven samt færdselsloven.

Dommens resultat
Der skete i væsentlighed domfældelse i overensstemmelse med tiltalen.

Den 21-årige mand, der er statsborger i Tyrkiet, er født og opvokset i Danmark. Den pågældende er flere gange tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. Han blev idømt fængsel i 3 år samt udvisning med indrejseforbud for bestandig. Den 21-årige ankede dommen med påstand om formildelse og frifindelse for påstanden om udvisning.

Den 20-årige mand, der er dansk statsborger, blev idømt fængsel i 1 år. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.

Den 21-årige blev efter dommen varetægtsfængslet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 20. januar 2021.