Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

22 jan 2021

Retten i Holbæk

Retten i Holbæks dom af 20. januar 2021

5 års fængsel til en 35-årig mand for flere voldtægter og vold begået mod samlever.

Den nu 35-årige mand var i en periode samlevende med en nu 22-årig kvinde. Kvinden havde bl.a. kognitive vanskeligheder og havde desuden en sygdom, som blev behandlet med medicin.

Retten fandt det bevist, at manden havde udøvet vold ved tre forskellige lejligheder. Rettens flertal fandt det også bevist, at manden gentagne gange havde voldtaget kvinden analt, og at han to gange havde tilsneget sig samleje, mens kvinden sov tungt på grund af medicinindtag. Manden blev også fundet skyldig i besiddelse af et enkelt børnefotografisk billede. Han blev frifundet for at have udøvet psykisk vold mod kvinden.

Retten fastsætte straffen til 5 års fængsel. Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på forholdenes karakter og grovhed, herunder navnlig antallet af voldtægter, der blev begået over en længere periode. Der blev endvidere lagt vægt på oplysningerne om parternes indbyrdes relation og forskellen i psykisk formåen.

Sagen blev behandlet under medvirken af nævninger.

Den 35-årige mand har været varetægtsfængslet under sagen og blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Den 35-årige mand ankede dommen.

 

Retten i Holbæks dom af 20. januar 2021 (rettens j.nr. S-2347/2020)