Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

14 okt 2021

Retten i Holbæk

Mand dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling

Domfældelse for fem tilfælde af trusler mod ansatte på et bosted og på psykiatrisk afdeling førte til anbringelse på psykiatrisk afdeling.

Sagsnummer: 4072/2020

Sagen kort fortalt
En 44-årig mand er ved Retten i Holbæk fundet skyldig i fem tilfælde af trusler, herunder et tilfælde af trusler med en skruetrækker, begået i 2019 over for ansatte på et bosted og på psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Til brug for sagen var der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet. På baggrund af de lægelige oplysninger i sagen havde Retslægerådet udtalt blandt andet, at manden var sindssyg og havde været sindssyg på gerningstidspunkterne. Retslægerådet anbefalede, at manden skal anbringes på psykiatrisk afdeling. Rådet henviste til, at manden har en psykisk sygdom, der er vanskelig at behandle, og at han har psykotiske symptomer og personfarlig, aggressiv adfærd.

Retten fandt, at manden var utilregnelig på grund af sindssygdom. Navnlig under hensyn til karakteren og omfanget af de forhold, som manden var fundet skyldig i, og på grund risikoen for, at han ville begå ny alvorlig personfarlig kriminalitet, fandt retten, at det var nødvendigt, at han blev dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling.

Der var enighed blandt dommere og nævninger om såvel skyldsspørgsmålet som sanktionen.

Manden ankede dommen med påstand om formildelse.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 13. oktober 2021.