22 feb 2021

Retten i Holbæk

Vigtig information til dig, der besøger retten

Danmarks Domstole holder åbent. For at kunne gennemføre så mange fysiske sager som muligt og samtidig sundhedsmæssigt forsvarligt, har Retten i Holbæk iværksat en række tiltag:

Sagerne søges så vidt muligt påbegyndt på forskudte tidspunkter, således at så få personer som muligt er til stede i retsbygningen ad gangen. Du kan derfor ikke forvente at få adgang til retsbygningen, før tidligst 5 minutter før det tidspunkt, du er indkaldt til. Du bedes af samme grund i videst muligt omfang tage ophold på arealerne udenfor retsbygningen i pauserne. 

Der er opstillet håndsprit ved indgangen til retsbygningen og på gangarealerne, som du bedes benytte. I mødelokalerne og retssalene er der også håndsprit, engangshandsker og servietter til rådighed, som du har mulighed for at benytte. Der bliver gjort grundigt rent mellem hver sag, men for at sagerne kan gennemføres uden for mange og lange afbrydelser, er der i retssalene så vidt muligt afspritnings servietter eller lignede til rådighed, som du vil blive bedt om at benytte til at tørre af omkring din plads, før den overlades til en anden.

Der er i indretningen af retssalene taget højde for sundhedsmyndighedernes afstandskrav. Der er derfor alene plads til et begrænset antal tilhørere.

Af sundhedsmæssige årsager har familieretten for tiden ikke mulighed for at stille legetøj, farver eller bamser til rådighed i forbindelse med børnesamtaler. Hvis dit barn har brug for en bamse eller lignende tryghedsskabende legetøj i forbindelse med en børnesamtale, bedes du derfor selv medbringe dette. Der bliver mellem hver børnesamtale gjort grundigt rent i det lokale, som benyttes hertil.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om rettens tiltag mod COVID-19, er du velkommen til at rette telefonisk henvendelse til retten forud for fremmøde.