Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

15 mar 2021

Retten i Holbæk

Retten i Holbæks dom af 10. marts 2021

En 26-årig mand er ved dommen fundet skyldig i voldtægt begået mod en kvinde efter den nye samtykke baserede bestemmelse i straffelovens § 216, stk. 1. Han er endvidere fundet skyldig i vold mod en anden kvinde efter straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Retten fandt det bevist, at tiltalte med forsæt havde gennemført samleje med en 20-årig kvinde, da hun på grund af beruselse befandt sig i en tilstand af total passivitet og derfor ikke havde givet samtykke til samlejet.

For så vidt angår volden var det bevist, at tiltalte to gange havde taget fat om halsen på en anden kvinde og revet hende i håret.

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 4 måneder, og retten lagde ved straffastsættelsen vægt på karakteren af overtrædelserne, herunder især på den særlige krænkelse, der er forbundet med voldtægt.

De blev fastsat en godtgørelse for tort på 35.000 kr.

Sagen blev behandlet med domsmænd, og samtlige voterende var enige i resultatet.

Tiltalte har været varetægtsfængslet under sagen, og han blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse og udbad sig betænkningstid vedrørende appel af afgørelsen om fortsat varetægtsfængsling.