Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

21 jun 2021

Retten i Holbæk

Fængselsstraffe for vold med døden til følge

To mænd, begge på 29 år, er ved et nævningeting ved Retten i Holbæk den 21. juni 2021 idømt straffe på henholdsvis 7 års fængsel og fængsel i 4 år og 6 måneder.

Sagsnummer: 69/2021

Begge mænd var tiltalt for om formiddagen den 9. juni 2020 i forening at have dræbt en 52-årig mand med knivstik på Lindevej i Holbæk. Han var blevet stukket en gang i maven og flere gange i det ene ben under et sammenstød mellem de tiltalte og ham. Han blev kørt til sygehuset i Holbæk, hvor han kort efter afgik ved døden som følge af knivstikket i maven.

Sammenstødet mellem de tre mænd foregik først på kørebanen på Lindevej og ophørte, da afdøde løb fra kørebanen mod fortovet. De tiltalte løb efter ham og fangede ham på fortovet, hvor den ene af de tiltalte stak offeret med en kniv, som han havde med sig. Den anden tiltalte var også bevæbnet i hvert fald med et multitool. Den 52-årige mand var kommet til Lindevej, efter at han i telefonen havde truet den ene af de tiltalte. Han havde en ratlås med sig, som han svingede mod de tiltalte.

Det kunne ikke anses for bevist, at de tiltalte havde forsæt til at slå den 52-årige mand ihjel, og de blev derfor dømt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, der havde medført døden efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 246. Den ene af de tiltalte blev dømt for medvirken til volden, jf. i øvrigt straffelovens § 23.

Der var ikke grundlag for at anse knivstikkene mod offeret for at være nødværge, og der blev især lagt vægt på, at den indledende konfrontation mellem de tre mænd var afsluttet, da offeret, efter at han var løbet fra de tiltalte, blev fanget af dem og tildelt knivstikkene.

De tiltalte blev i øvrigt dømt for nogle mindre forhold om bl.a. overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Samtlige nævninger og dommere var enige om bevisvurderingen. Der var blandt dommerne og nævningerne også enighed om at fastsætte straffen for den ene af de tiltalte, der tidligere var straffet for bl.a. vold, til fængsel i 7 år.  For så vidt angår den anden tiltalte blev der afgivet 7 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder og 5 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år. Straffen blev herefter fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder.

 De tiltalte udbad sig betænkningstid for at overveje, hvorvidt de vil anke dommen.

Det blev bestemt, at de tiltalte, der var blevet anholdt den 9. juni 2020 og havde været varetægtsfængslet siden den 10. juni 2020, skal forblive varetægtsfængslet.