Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

03 jun 2021

Retten i Holbæk

Fængselsstraf for besiddelse af skarpladte våben

En mand på 47 år og en kvinde på 33 år blev af et nævningeting ved Retten i Holbæk idømt straffe på henholdsvis 5 års og 4 års fængsel.

Fængselsstraf for besiddelse af skarpladte våben

En mand på 47 år og en kvinde på 33 år blev af et nævningeting ved Retten i Holbæk idømt straffe på henholdsvis 5 års og 4 års fængsel for under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en skarpladt fuldautomatisk riffel samt en halvautomatisk riffel på bopælen med tilhørende ammunition. Manden blev ligeledes dømt for at have besiddet blandt andet en salonriffel med ammunition samt for i ét tilfælde at have affyret den halvautomatiske riffel i en garage på bopælen.

Sagsnummer: SS-60-125/2021

Sagen kort fortalt

Parret på 47 år og 33 år var ved Retten i Holbæk tiltalt for den 3. oktober 2020 i forening og efter forudgående aftale og under skærpende omstændigheder på bopælen at have været i besiddelse af en skarpladt halv – og fuldautomatisk riffel, en skarpladt halvautomatisk riffel, en salonriffel samt diverse ammunition til våbnene, ligesom manden i ét tilfælde havde affyret skud med den halvautomatiske riffel i garagen på bopælen. 

Manden blev i overensstemmelse med sin tilståelse fundet skyldig i at have besiddet våben og ammunition samt affyret det ene våben som anført i anklageskriftet. Kvinden blev fundet skyldig i at have besiddet den fuldautomatiske riffel og den halvautomatiske riffel med tilhørende ammunition, men frifundet for den øvrige del af tiltalen. Besiddelsen af den fuldautomatiske og den halvautomatiske riffel skete således i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse. Disse våben var anskaffet til anvendelse som forsvar i forbindelse med en konflikt, som manden havde med Bandidos. Henset til karakteren af våbnene og omstændighederne ved sagen var der tale om besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder. 

Straffen for den 47-årige mand blev fastsat til 5 års fængsel, mens straffen for den 33-årige kvinde blev fastsat til 4 års fængsel.

Der var enighed blandt de voterende om såvel skyldspørgsmålet som strafudmålingen.

Manden ankede dommen med påstand om formildelse, mens kvinden ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Manden, der havde været varetægtsfængslet under sagen, blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen. Kvinden, der ikke tidligere havde været varetægtsfængslet, blev ligeledes varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato

Dommen er afsagt af Retten i Holbæk den 3. juni 2021.