Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

31 aug 2021

Retten i Holbæk

Fængsel i 6 år for drabsforsøg

En 23-årig mand er dømt for drabsforsøg begået en nat i august 2020 på gaden i Kalundborg.

Sagsnummer: 4022/2020

Sagen kort fortalt
En nat i august 2020 opstod der på en gade i Kalundborg uoverensstemmelser mellem to unge mænd på nu hhv. 23 og 27 år. Uoverensstemmelserne udviklede sig voldeligt, og den 27-årige blev efter episoden indbragt til sygehuset med alvorlige skader.

Efter bevisførelsen fandt nævningetinget det bevist, at den nu 23-årige mand under episoden forsætligt tilføjede den 27-årige i alt 11 læsioner med en kniv. En af læsionerne beskadigede den 27-åriges halspulsåre, og nævningetinget lagde bl.a. efter retsmedicinske oplysninger til grund, at den 27-årige som følge af læsionen kom i akut livsfare. Navnlig som følge af behandling på hospitalet overlevede den 27-årige mand.

Der var i sagen rejst tiltale for drabsforsøg. Den tiltalte erkendte sig skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Dommens resultat
Et enigt nævningeting fandt det bevist, at tiltalte havde forsæt til drabsforsøg. Han blev idømt fængsel i 6 år, der ifølge retspraksis er det klare udgangspunkt ved strafudmåling for drabsforsøg. Nævningetinget fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, hverken i opadgående eller nedadgående retning.

Nævningetingets afgørelse var enstemmig, både i relation til afgørelsen af skyldsspørgsmålet og i relation til strafudmålingen.

Den 23-årige, der ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang samt formildelse, blev efter dommen varetægtsfængslet.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 31. august 2021.