Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

15 sep 2021

Retten i Holbæk

Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling

En 20-årig mand er fundet skyldig i drab begået den 30. december 2020 på et bosted.

Sagsnummer: 1276/2021

Om eftermiddagen den 30.december 2020 opstod der uoverensstemmelser mellem en pædagog og en bebeboer på et bosted for personer med psykiske lidelser. Uoverensstemmelserne udviklede sig voldeligt, og pædagogen blev ramt af flere stik- og snitsår ved anvendelsen af en springkniv. Pædagogen afgik ved døden som følge af et knivstik i venstre side, der ramte venstre lunge og hjertet

Efter bevisførelsen fandt retten det bevist, at tiltalte med overvejende sandsynlighed måtte have indset, at pædagogen herved ville afgå ved døden.

Det blev efter de lægelige oplysninger, herunder Retslægerådets udtalelse, lagt til grund, at tiltalte er omfattet af straffelovens § 16, stk. 1, og at han derfor ikke kunne straffes. I overensstemmelse med Retslægerådets anbefaling og anklagemyndighedens påstand blev tiltalte dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Der blev ikke fastsat en længstetid for foranstaltningen.

Sagen, der var modtaget som en nævningesag, blev efter tiltaltes beslutning i stedet behandlet under medvirken af domsmænd.

Domsmandsrettens afgørelse var enstemmig.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke af dommen. Han blev efter afsigelse af dommen fortsat varetægtsfængslet i surrogat.