Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

20 dec 2022

Retten i Holbæk

Fængsel i 16 år samt udvisning for forsøg på terrorisme

Sagsnummer: 2224/2022

Sagen kort fortalt

En nu 35-årig mand er dømt for forsøg på terrorisme, flere tilfælde af terrorfinansiering mht. et beløb på samlet ca. 50.000 kr. samt to tilfælde af fremme at terrorvirksomhed. Mandens hustru og bror blev begge frifundet for medvirken til forsøg på terrorisme. Hustruen blev dømt for terrorfinansiering mht. et beløb på ca. 4.500 kr. samt ét tilfælde af fremme af terrorvirksomhed. Broren blev dømt for medvirken til terrorfinansiering mht. et beløb på ca. 17.000 kr.

Ved politiets anholdelse af den 35-årige mand i februar 2021 blev der på hans bopæl i Holbæk fundet en maskinpistol, en pumpgun og en jagtriffel samt et stort antal skarpe patroner til våbnene. Der blev endvidere fundet ca. 16 kg kemikalier, der kunne blandes til en såkaldt pyroteknisk sats på ca. 12 kg. Der blev også fundet et stort antal bombemanualer og div. hjemmelavede effekter, der kunne anvendes som detonatorer i en bombe. Endelig blev der fundet omfattende propagandamateriale for bl.a. Islamisk Stat.

Efter en længerevarende efterforskning blev den 35-årige mand samt hans hustru og bror i juni 2022 tiltalt for forsøg på terrorisme og terrorfinansiering. Den 35-årige og hans hustru blev endvidere tiltalt for forskellige former for fremme af terrorvirksomhed.

Dommens resultat
Den 35-årige mand blev dømt for forsøg på terrorisme et ukendt sted i Danmark eller i udlandet. Han blev endvidere fundet skyldig i flere tilfælde af terrorfinansiering mht. et samlet beløb på ca. 50.000 kr. samt to tilfælde af fremme af terrorvirksomhed. I det ene forhold vedrørende fremme af terrorvirksomhed blev den 35-årige fundet skyldig i at hjælpe sin hustrus bror, der var tilsluttet Islamisk Stat som kriger, og som befandt sig i Irak og Syrien, med at få adgang til diverse elektroniske kort og programmer hertil. I det andet forhold blev han dømt for at hjælpe svogeren med få adgang til en digital kommunikationsplatform.

Den 35-åriges bror og hustru blev frifundet for medvirken til forsøg på terrorisme.

Hustruen blev dømt for terrorfinansiering ved sammen med sin mand at have sendt 700 dollars til sin bror. Hun blev endvidere dømt for fremme af terrorvirksomhed ved at hjælpe sin bror med få adgang til en digital kommunikationsplatform.

Den 35-åriges bror blev dømt for terrorfinansiering ved at have medvirket til, at der blev sendt godt 17.000 kr. til den 35-åriges svoger.

Den 35-årige blev idømt fængsel i 16 år. Der blev afgivet 9 stemmer for at fastsætte straffen til 16 års fængsel og 3 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel på livstid. Han blev endvidere med samtlige stemmer udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Samtlige voterende var også enige om at idømme ham et 10-årigt forbud mod at søge kontakt med andre terrordømte.

Samtlige voterende var enige om sanktionen for den 35-åriges bror, der blev straffet med fængsel i 6 måneder. Han blev også udvist med et indrejseforbud i 6 år. Han blev frifundet for en påstand om kontaktforbud.

Den 35-åriges hustru blev straffet med fængsel i 9 måneder, idet et mindretal på 3 ud af 12 stemmer fandt, at straffen burde fastsættes til fængsel i 6 måneder. Hun blev frifundet for en påstand om frakendelse af sit danske statsborgerskab. Endelig blev hun frifundet for en påstand om kontaktforbud.

Den 35-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til ankespørgsmålet. Han blev varetægtsfængslet efter dommen.

Hustruen modtog dommen.

Broren udbad sig betænkningstid med hensyn til ankespørgsmålet og blev efter dommen varetægtsfængslet med henblik på at effektuere udvisningen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af et nævningeting ved Retten i Holbæk den 20. december 2022. Sagen blev behandlet over 26 retsmøder i perioden fra august til december 2022.