Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

25 mar 2022

Retten i Holbæk

Forlystelsespark dømt for brud på sikkerhedsvilkår ved faldulykke

Under et besøg i en klatrepark i november 2020 faldt en kvinde 16 meter ned og pådrog sig adskillige brud, herunder på ryggen, i forbindelse med, at kvinden skulle prøve en forlystelse.

Under et besøg i en klatrepark i november 2020 faldt en kvinde 16 meter ned og pådrog sig adskillige brud, herunder på ryggen, i forbindelse med, at kvinden skulle prøve en forlystelse – Quick Jump – hvor der efter et frit fald på 4 meter er en anordning, der skal bremse faldet og fire brugeren resten af vejen ned.

Retten lagde til grund, at kvinden ikke havde sikret sig med karabinhagerne fra den sele, som hun havde på, i den metalring, hvor det er meningen, at karabinhagerne skal sættes i, men på selve snoren over ringen, og at det var årsagen til, at hun ikke blev grebet, da hun sprang.

I tilsynsbogen for forlystelsen, der er en del af tilladelsen til forlystelsen, er det nævnt, at aktiviteten, når den benyttes, skal være under konstant overvågning af en ansvarlig instruktør. Endvidere fremgår om ejerens ansvar, at den person, der er ansvarlig for klatring, skal have hele sin opmærksomhed rettet mod aktiviteten, når der er gæster, der klatrer.

Det kom under sagen frem, at dette vilkår var blevet administreret sådan, at der alene var lejlighedsvis overvågning af forlystelsen, og at der ikke var personale til stede ved brugeren, når vedkommende skulle springe. Dette hang efter forlystelsesejerens opfattelse sammen med en dialog i 2019, som der havde været med det firma, der stod for syn af forlystelsen, og politiet, og som var blevet opfattet sådan, at vilkåret var ændret. Retten vurderede imidlertid, at forlystelsesejeren ikke med føje kunne indrette sig efter en sådan dialog, der ikke havde ført til en ændring af vilkåret i tilsynsbogen. Retten lagde også vægt på, at vilkåret fortsat var gældende efter det årlige syn, der fandt sted ved sæsonstarten i 2020, hvilket var det år, hvor kvinden faldt ned, uden at det havde givet anledning til en fornyet henvendelse herom fra forlystelsesejeren.

Herefter fandt retten, at selskabet som forlystelsesejer ved dets ledelse eller ansatte havde udvist ansvarspådragende uagtsomhed ved tilsidesættelse af vilkåret, og at den manglende overvågning af forlystelsen havde ført til en sikkerhedsrisiko, som kunne føre til ulykker, som det skete med kvindens fald.

Herefter, og da kvindens betydelige skader var omfattet af straffelovens § 249, 1. pkt., blev forlystelsesejeren dømt for overtrædelse af denne bestemmelse samt for bekendtgørelse om offentlige forlystelser mv.

Straffen blev fastsat til 10 dagbøder, hver på 6.000 kr.

Forlystelsesejeren modtog dommen.