Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

17 jun 2022

Retten i Holbæk

Ikke krænkelse af artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Retten i Holbæk har i dag frifundet Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune for at have krænket artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Retten i Holbæk har i dag frifundet Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune for at have krænket artikel 3 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Artikel 3 indeholder forbud mod bl.a. umenneskelig eller nedværdigende behandling og omfatter en pligt for myndighederne til at træffe foranstaltninger, der kan beskytte bl.a. børn mod at blive udsat for misbrug og overgreb fra privatpersoner.

Sagen var anlagt af en nu 21-årig kvinde og vedrørte spørgsmålet, om Kalundborg Kommune og Holbæk Kommune havde undladt at iværksætte foranstaltninger for at forhindre omsorgssvigt, vanrøgt og seksuelle overgreb og derved krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Den 21-årige kvinde havde i sin barndom boet i Kalundborg Kommune og i Holbæk Kommune og gjorde bl.a. gældende, at hun under opvæksten havde været udsat for massivt omsorgssvigt, vanrøgt og seksuelle overgreb, og at kommunerne havde eller burde have haft kendskab hertil. Hun gjorde også gældende, at kommunerne ikke havde foretaget effektive foranstaltninger til beskyttelse af hende. Den 21-årige kvinde havde nedlagt påstand om, at kommunerne skulle betale en godtgørelse på 400.000 kr. Retten fandt imidlertid, at der ikke forelå en krænkelse af artikel 3, hvorfor kommunerne blev frifundet.

Dommen er afsagt den 17. juni 2022.

Rettens sagsnr. BS-19468/2019-HBK.