Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

29 jul 2022

Retten i Holbæk

Autorisation som bobehandler

Et ledigt hverv som autoriseret bobehandler ved Retten i Holbæk opslås til besættelse snarest muligt.

Retten i Holbæk – autorisation som bobehandler
Der vil ved rettens indstilling blive lagt afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med behandling af ægtefælleskifte, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i ægtefælleskifteret, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Endvidere kan hensynet til en geografisk fordeling af bobehandlere i retskredsen tillægges betydning.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerne.

Ansøgningen skal stiles til Civilstyrelsen og indgives til Retten i Holbæk, att. retspræsidenten, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk senest 15.09.2022.

Spørgsmål om stillingen kan rettes til funktionschef Birgitte Hersbøll, tlf. 59 49 07 10.

Tjenestested
Retten i Holbæk
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Ansøgningsfrist
Frist for modtagelse af ansøgning er den 15.09.2022

Ansøgning indsendes til
Retten i Holbæk
Domhusstræde 1
4300 Holbæk
Præsidenten for Retten i Holbæk

Se link til Statstidende: https://www.statstidende.dk/messages/S27072022-28